Categorieën

Cref methode

De Effectieve therapie helpt met emotionele verbinding & basis vertrouwen, bij het oplossen van onveiligheid en onzekerheid en het geen bodem syndroom

De cref methode ondersteunt mbv diverse therapie vormen hulp bij het herstellen van emotionele verbinding en basis vertrouwen.

De cref methode maakt inzichtelijk te krijgen welke basis behoeftes aandacht nodig hebben en welke acties daar bij nodig zijn en hoe bepaalde patronen kunnen worden doorbroken.

De CREF-Methode maakt het mogelijk om hardnekkige patronen en hechting problematiek succesvol te behandelden.

CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation.

De CREF-Methode is een therapeutisch middel om aangetast basisvertrouwen en emotionele verbinding te herstellen.

De CREF-Methode
– achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
– herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
– geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
– is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties

Werking van de CREF-Methode

CIRCLE
In de circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Dit meten kan gedaan worden met volwassenen, kinderen, het gezin, team en op organisatieniveau. Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

REPRINT
Door te gaan werken aan de voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten. Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) vastgelegd. Dit heet een Reprint.

EMOTIONAL
Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen. (Emotional).

FOUNDATION
Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. Op deze manier is de balans herstelt en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd.

Bel app of mail voor vragen en hoe hechting problemen te herkennen en op te lossen zijn.