Zelfregie Identiteit

Zelfregie & Identiteit

Hulp bij identiteit problemen.

Jezelf, eigen weg, eigenwijsheid vinden en thuis komen.

Identiteit betekent volgens Milton Erikson het gevoel te hebben bij voortduring dezelfde persoon te zijn, ondanks wisselende situaties.

Het niet kunnen ontwikkelen van een sterke identiteit heeft onder andere te maken met gebeurtenissen in de jeugd en het verwerken van emoties. Een gevolg hiervan kan zijn dat men als volwassene leeft met een basisgevoel van ongelukkig en ‘onecht’ te zijn en regelmatig een sombere stemming heeft. Mensen met deze gevoelens hebben vaak veel kritiek ontvangen en veel controle over het eigen functioneren ervaren, waardoor te weinig ruimte voor zelfontplooiing over bleef. Men heeft geen sterke identiteit kunnen ontwikkelen en is onzeker over wie men is. Vaak heeft men de behoefte ‘echte’ mensen te ontmoeten. Wat overblijft is een basisgevoel van ongelukkig zijn, waarbij al dan niet verborgen emoties als verdriet en boosheid een rol spelen. Door contact te maken met deze emoties en deze te verwerken kan de identiteit sterker worden en men kan een sterker gevoel ontwikkelen meer zichzelf te zijn.

Voor deelnemen relevatie eigenheid verbinding contact en thuis zijn in je eigen leven.

Voor meer informatie, om kijken of er een klik is maak ik graag een persoonlijke afspraak.

Je kan contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek (30 min) gevolgd door een intake of een persoonlijk traject.

Emotionele Verstrengelingen Oplossen

Emotionele Verstrengelingen Oplossen is mogelijk om binnen een paar sessie hypnotherapie op te lossen effectieve therapie heeft hiervoor div interventies ontwikkelend om deze zakken blijvend aan te pakken en op te lossen.

Om te laten waar het hoor, loskomen van oude verstikkende relaties, verslavingen, valkuilen en verstrengelingen oplossen?

Voor jezelf in je kracht staan & angst om los te laten.

Wanneer je het lastig vindt om je te verbinden met je eigen behoeften en gevoelens, kan je aandacht zich verplaatsen naar andermans behoeften en gevoelens. Bij emotionele verstrengeling vindt er een soort ruilhandel plaats in verantwoordelijkheid en zelfzorg. Je nodigt de ander uit om iets voor jou te dragen of op te lossen. Vaak draag je in ruil daarvoor iets voor de ander, veelal zonder te vragen of de ander dit wel wil. In verschillende soorten relaties (vriendschap, partner, ouder-kind, leraar-leerling, werk, etc.) kan zo emotionele verstrengeling ontstaan.

“Emotionele verstrengeling is het zorg dragen voor andermans behoeften en gevoelens vanuit onvermogen om zorg te dragen voor je eigen emoties en behoeften.”

Emotionele verstrengeling ontstaat vaak onbewust in de subtiele non-verbale interactie tussen mensen. Het wordt vervolgens versterkt via verbale communicatie en gedrag.

De scheidslijn tussen iets voor een ander over hebben en emotionele verstrengeling is dun. Het onderscheid is vooral te herkennen aan de onderliggende voorwaardelijkheid. Onder het mom dat je iets voor een ander over hebt, probeer je de zorg voor eigen gevoeligheden uit te besteden.

Bel nu voor meer informatie voor het gene dat wij voor je kunnen betekenen.

Hartelijke Groet Nathan Knip

Nathan Knip

Wellness Life Coach & Masseur
EMDR Hypnotherapeut
Hands-On MKB Consultant
Mail adres; contact@nathanknip.nl
Tel. nr; +31 6 555 30 450

NBVH Register Therapeut nr: 08018
AGB zorg code: 90-040920
AGB praktijk code: 90-19315
RBCZ nr: 403179R
KVK nr: 64046885

Klik hier;Vermelding zorggids:

logo RBCZ Effectieve Therapie

lid Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten

Effectieve Therapie de inspirerend hulp voor zelfvertrouwen oplossen van Angst Stress Trauma Rouw Burnout Pijn vage lichamelijke problemen
Afvallen Dieet Hypnose Hypnotherapie psychotherapie gewicht consulent

Hypnotherapie Dordrecht

Therapie Dordrecht
Therapie Breda
Hypnotherapie Rotterdam
Therapie Rotterdam