Body trauma release

“Body de-armouring of body trauma release helpt bij het loslaten van trauma, imprints & onbewuste triggers”

Het woord ‘armour’ verwijst in die zin naar bewapening, zoals we bijv. kennen van ridders in de Middeleeuwen. Wij als mensen hebben ons gedurende onze levens vaak moeten wapenen tegen allerlei situaties die door ons als bedreigend werden ervaren. Dit kan zowel als kind, als puber en ook als volwassen mens ervaren zijn. Deze situaties kunnen zelfs zo ernstig geweest zijn, dat we hierdoor een trauma hebben opgelopen. Een trauma is iets wat diepe sporen in ons geest, in ons gedrag, maar ook in ons lichaam achter laat. Dat laatste is iets waar lang niet iedereen zich van bewust is.

Body De Armouring Body Trauma Release AMSTERDAM

Diepgaande heling

Body De Armouring of Body Trauma Release is voor mij de meest diepgaande en efficiënte vorm van heling die ik zowel persoonlijk heb ervaren, als met anderen heb mogen delen. Deze technieken werken niet alleen op het somatische/fysieke vlak, maar dringen op de aller diepste lagen van het lichaam, de geest en de emoties door. Cellulaire programmering en trauma wordt op diepgaande en permanente wijze verwijderd, waardoor niet alleen persoonlijke issues, maar ook pijnstukken uit de familielijnen, vorige levens en karmische kwesties opgelost kunnen worden.

Dit trauma wordt in ons lichaam opgeslagen en met name in ons spier- en bindweefsel. Het slaat zich verder tevens vast in ons cellulaire geheugen en in ons DNA. Trauma kan hierdoor tevens worden overgedragen op volgende generaties. Dit althans als wij het zelf niet tijdig weten te verwerken. Dat houdt dus in dat wij niet alleen persoonlijk trauma, maar ook trauma uit de familielijnen met ons mee kunnen dragen, als onze ouders of voorouders zelf niet geslaagd zijn in het opruimen hiervan. Ook kan dit zelfs karmisch zijn en/of uit vorige levens komen. Kortom, er bevindt zich vaak veel meer traumatische energie in onze lichamen dan wij vermoeden.

Fysiek, maar ook op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau

Vastgeslagen trauma in het lichaam leidt tot verharding van het spier- en bindweefsel. Dit heeft zowel op fysiek, maar ook op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau een zeer diepe impact in ons leven. Het zorgt voor archetypische programmering en daaruit voortkomend gedrag, waar we ons niet aan weten te onttrekken of van weten te bevrijden, als we dit energetische trauma residue niet op weten te ruimen. Herhalingen van diep traumatische pijnstukken en patronen blijken hierdoor zich vaak levenslang te herhalen. Dit vaak ook nog eens zonder ons bewust te zijn waar het vandaan komt, omdat het mogelijk voorouderlijk is, of zo diep door ons weggestopt is, dat we er op bewust niveau geen contact meer mee weten te maken.

Body De Armouring of Body Trauma Release levert hier een diepgaande en permanente oplossing voor, ongeacht hoe oud of diep het trauma is of weggestopt zit. Deze fantastische techniek ruimt de fysiek vastgeslagen blokkades in zeer snel en efficiënt op. De behandlingen werken zelfs door tot op het cellulaire en D.N.A. niveau door. Ook veranderen onze mentale en emotionele processen vrijwel onmiddelijk n.a.v. deze sessies. Dit simpelweg omdat de oorspronkelijke trauma ervaring en bijbehorende programmering op alle andere niveaus wordt opgeruimd. De gedachtenpatronen die hier onbewust uit voortkwamen zullen dus tevens verdwijnen. Hierdoor wordt als ook tevens een krachtigere en gemakkelijkere spirituele ontwikkeling mogelijk, evenals het ervaren van een stuk meer ‘flow’ in andere levensgebieden.”

Helend bij diverse soorten trauma’s

In deze ontwrichte wereld en maatschappij ervaren we als mens met regelmaat in meer of mindere mate trauma en dit is mogelijk in een veelvoud aan vormen. Van seksueel trauma (zoals d.m.v. incest, verkrachting en andere vormen van misbruik) tot fysiek trauma (bijv. door mishandeling of ongelukken), van emotioneel trauma (bijv. door relaties die traumatisch eindigen, geliefden die plotseling komen te overlijden of ons verlaten) tot aan spiritueel trauma (bijv. ons hier niet thuis voelen op Aarde en/of geen aansluiting weten te vinden met gelijkgestemden.).

Alles wat we daarvan niet volledig verwerken, slaat zich vast in ons lichaam en wel in ons spier- en bindweefsel (myofascia). Dit is snel en efficiënt op te sporen in het lichaam d.m.v. zogenaamde triggerpoints en andere vormen van verhard spier- en bindweefsel. Daarnaast leren we hoe deze triggerpoints en verharde stukken weefsel op te sporen en tevens hoe we deze kunnen verwijderen. Daarmee verwijderen we de blauwdruk en impact van trauma, stress en spanning op permanente wijze uit zowel ons fysieke alsook emotionele, mentale en spirituele lichaam.

Zowel ikzelf als mijn cliënten ervaren d.m.v. deze specifieke vorm van lichaamswerk flinke en diepgaande positieve verschuivingen, zowel intern als in relatie tot de wereld om ons heen. Voor mij persoonlijk kan ik met alle gerustheid stellen dat mijn leven een enorme positieve wending heeft genomen dankzij dit lichaamswerk. Ik ben een stuk rustiger, stabieler, vrediger en meer ontspannen geworden in het leven. Ook is op het gebied van werk, financiën en mijn relaties, zowel met vrienden als geliefden een stuk meer ontspannen flow en zelfs overvloed gekomen. Iets waar ik totdat ik met dit werk begon maar niet in slaagde, wat ik ook deed.

Hebben jij, je partner, familieleden of bekenden ook last van issues waar je/jullie al jaren of misschien wel langer mee aan het worstelen zijn? Wil je deze zaken voor eens en voor altijd uit je leven opruimen met schitterende vorm van lichaamswerk.

Neem contact opvoor een afspraak of meer informatie.