Body De-Armouring of Trauma Release

Body De-armouring of Body Trauma Release helpt bij het loslaten van trauma, imprints en onbewuste triggers.

Het woord ‘armour’ verwijst in die zin naar bewapening, zoals we bijv. kennen van ridders in de Middeleeuwen. Wij als mensen hebben ons gedurende onze levens vaak moeten wapenen tegen allerlei situaties die door ons als bedreigend of overbelastend werden ervaren. Dit kan zowel als kind, als puber en ook als volwassen mens ervaren zijn. Deze situaties kunnen zelfs zo ernstig geweest zijn, dat we hierdoor een trauma hebben opgelopen. Een trauma is iets wat diepe sporen in ons geest, in ons gedrag, maar ook in ons lichaam achter laat. Dat laatste is iets waar lang niet iedereen zich van bewust is.

Diepgaande heling

Body De-Armouring of Body Trauma Release is voor mij de meest diepgaande en efficiënte vorm van heling die ik zowel persoonlijk heb ervaren en met anderen heb mogen delen. Deze technieken werken niet alleen door op het somatische/fysieke vlak, maar dringen ook door op de allerdiepste lagen van het lichaam, de geest en de emoties. Cellulaire programmering en trauma worden op diepgaande en permanente wijze verwijderd, waardoor niet alleen persoonlijke issues, maar ook pijnstukken uit de familielijnen, vorige levens en karmische kwesties opgelost kunnen worden.

Dit trauma wordt in ons lichaam opgeslagen en met name in ons spier- en bindweefsel. Het slaat zich vast in ons cellulaire geheugen en in ons DNA. Trauma kan hierdoor worden overgedragen op volgende generaties. Althans, als wij het niet zelf tijdig verwerken. Dat houdt dus in dat wij niet alleen persoonlijk trauma, maar ook trauma uit de familielijnen met ons mee kunnen dragen, als onze ouders of voorouders zelf niet geslaagd zijn in het opruimen hiervan. Ook kan dit zelfs karmisch zijn en/of uit vorige levens komen. Kortom, er bevindt zich vaak veel meer traumatische energie in onze lichamen dan wij vermoeden.

Op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau

Vastgeslagen trauma in het lichaam leidt tot verharding van het spier- en bindweefsel. Dit heeft zowel op fysiek, maar ook op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau een zeer diepe impact in ons leven. Het zorgt voor archetypische programmering en daaruit voortkomend gedrag, waar we ons niet aan weten te onttrekken of van weten te bevrijden, als we dit energetische trauma residu niet op weten te ruimen. Herhalingen van diep traumatische pijnstukken en patronen blijken hierdoor zich vaak levenslang te herhalen omdat we er ons niet meer bewust van zijn.

Body De-Armouring of Body Trauma Release levert hier een diepgaande en permanente oplossing voor, ongeacht hoe oud of diep het trauma is of hoe diep het weggestopt zit. Deze fantastische techniek ruimt de fysiek vastgeslagen blokkades zeer snel en efficiënt op. De behandelingen werken zelfs door tot op cellulair en D.N.A. niveau. Ook veranderen onze mentale en emotionele processen vrijwel onmiddellijk n.a.v. deze sessies. Dit simpelweg omdat de oorspronkelijke trauma-ervaring en bijbehorende programmering op alle andere niveaus wordt opgeruimd. De gedachtenpatronen die hier onbewust uit voortkwamen zullen verdwijnen. Hierdoor wordt een krachtigere en gemakkelijkere spirituele ontwikkeling mogelijk, evenals het ervaren van meer ‘flow’ in andere levensgebieden.

Helend bij diverse soorten trauma’s

In deze ontwrichte wereld en maatschappij ervaren we als mens met regelmaat in meer of mindere mate trauma. Dit in de breedste zin van het woord. Denk aan seksueel trauma, zoals incest en verkrachting. Fysiek trauma, zoals door mishandeling of ongelukken. Emotioneel trauma door relaties die traumatisch eindigen, geliefden die plotseling komen te overlijden of ons verlaten. Spiritueel trauma, zoals ons hier niet thuis voelen op Aarde of geen aansluiting weten te vinden met andere mensen.

Alles wat we daarvan niet volledig verwerken, slaat zich vast in ons lichaam en wel in ons spier- en bindweefsel (myofascia). Dit is snel en efficiënt op te sporen in het lichaam d.m.v. zogenaamde triggerpoints en andere vormen van verhard spier- en bindweefsel. Het is mogelijk om deze triggerpoints en verharde stukken weefsel op te sporen en te verwijderen. We kunnen de blauwdruk en impact van trauma, stress en spanning op ons fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele lichaam beïnvloeden.

Zowel ik als mijn cliënten ervaren met behulp van deze specifieke vorm van lichaamswerk diepgaande positieve verschuivingen, zowel intern als in relatie tot de wereld om ons heen. Voor mij persoonlijk kan ik stellen dat mijn leven een enorme positieve wending heeft genomen dankzij dit lichaamswerk. Ik ben een stuk rustiger, stabieler, vrediger en meer ontspannen in het leven. Ook ervaar ik meer flow en overvloed op het gebied van werk, financiën, relaties en vriendschappen. Ik kon dit nooit voor elkaar krijgen, totdat ik met dit werk begon.

Ik help je graag verder als jij meer uit je jezelf wilt halen en definitief af wilt rekenen met zaken die je belemmeren in je leven. Body De-Armouring is een schitterende diepgaande vorm van lichaamswerk. Bekijk dit filmpje om een idee te krijgen van wat Body De-Armouring is:

Hypnotherapie

Workshops & Tips

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.