Categorieën

Cref methode

De Cref methode helpt met emotionele verbinding en basisvertrouwen, bij het oplossen van onveiligheid en onzekerheid en het ‘geen bodem’ syndroom.

De Cref methode maakt inzichtelijk welke basisbehoeftes aandacht nodig hebben, welke acties nodig zijn en hoe bepaalde patronen kunnen worden doorbroken.

De Cref Methode maakt het mogelijk om hardnekkige patronen en hechtingsproblematiek succesvol te behandelen.

Cref staat voor Circle Reprint Emotional Foundation.

De Cref Methode is een therapeutisch middel om aangetast basisvertrouwen en emotionele verbinding te herstellen.

De Cref Methode
– achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
– herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
– geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
– is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties

Werking van de Cref-Methode

CIRCLE
In de circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Dit meten kan gedaan worden met volwassenen, kinderen, het gezin, team en op organisatieniveau. Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

REPRINT
Door te gaan werken aan de voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten. Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) vastgelegd. Dit heet een Reprint.

EMOTIONAL
Tijdens de Circle en het werken aan de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen. (Emotional)

FOUNDATION
Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem kun je het basisvertrouwen verder opbouwen en kun je makkelijker omgaan met tegenslagen.

Hypnotherapie

Workshops & Tips

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.